Hjälpcentral

Välkommen till Hjälpcentralen för HEP.

INSPIRE Easy Search
SPIRES-style easy search for HEP.
Search tips for INSPIRE
Tips for HEP, particularly for those familiar with SPIRES.
Invenio Search Tips
Denna sida ger dig användbara tips och tekniker för att hjälpa dig att till fullo använda denna webbplats som HEP erbjuder dig.
Sökhandbok
Full guide on how to search HEP.
Additions
How to request that we add documents to HEP.
Corrections
Information on how to correct data in HEP.
Citation Metrics
Full guide to system-generated citation metrics.
FAQ
Frequently asked questions for HEP